Nasze progresywne wartości

Na bazie progresywnych wartości wyznawanych przez naszą firmę chcemy spełniać potrzeby człowieka i wyeliminować niesprawiedliwość na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Realizujemy progresywną, apolityczną misję społeczną, której celem jest spełnienie potrzeb człowieka i wyeliminowanie niesprawiedliwości na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w drodze zintegrowania wysiłków podejmowanych w codziennym życiu.

  • Kapitalizm i bogactwo, które w jego wyniku powstaje, nie stwarza równych szans dla wszystkich. Widzimy, że przepaść między bogatymi i ubogimi jest większa niż kiedykolwiek wcześniej od lat 20. XX wieku. Dążymy do tworzenia szans ekonomicznych dla tych, którzy ich nie mieli, oraz do rozwinięcia nowych modeli sprawiedliwości gospodarczej, które są zrównoważone i możliwe do powielenia.
  • Wytwarzanie produktów z definicji powoduje powstawanie odpadów. Dążymy do zminimalizowania naszego negatywnego wpływu na środowisko.
  • Pozyskiwanie żywności zbytnio opiera się na wykorzystaniu substancji chemicznych i innych niezrównoważonych metod. Wspieramy zrównoważone i bezpieczne metody produkcji żywności, które zmniejszają degradację środowiska, utrzymują produktywność ziemi z upływem czasu i wspierają ekonomiczną rentowność gospodarstw rodzinnych i społeczności wiejskich.
  • Szukamy sposobów na osiągnięcie pokoju i sprawiedliwości oraz wspieramy takie metody, które nie wymagają przemocy. Wierzymy, że zasoby rządowe są wykorzystywane w bardziej produktywny sposób przy zaspokajaniu ludzkich potrzeb niż przy utrzymywaniu wojsk w gotowości.