Skip to main content

Photo of Vanilla Farmer

Każdy zasługuje na to, co mu się sprawiedliwie należy

W firmie Ben & Jerr's poważnie traktujemy sprawiedliwość. Czy dotyczy to traktowania naszych pracowników, odwdzięczania się społeczności, czy wymyślania nowych smaków dla naszych klientów – sprawiedliwość ma znaczenie we wszystkim, co robimy. Dlatego chcemy zadbać o to, aby nasi hodowcy także byli traktowani sprawiedliwie. Wspieramy sprawiedliwy handel (Fairtrade) – ogólnoświatowy ruch mający na celu dbanie o to, aby drobni hodowcy w krajach rozwijających się mogli poradzić sobie na bardzo konkurencyjnym rynku globalnym.

W firmie Ben & Jerry's zawsze z poświęceniem dbaliśmy o to, aby w trakcie pozyskiwania składników działać w sposób odpowiedzialny względem społeczeństwa i środowiska. W roku 2005 byliśmy pierwszym wytwórcą lodów na świecie, który korzystał ze składników z certyfikatem sprawiedliwego handlu. W roku 2010 postanowiliśmy w pełni oddać się sprawie,—uwzględniając wszystkie nasze smaki i wszystkie kraje, w których są sprzedawane nasze lody. Zadbaliśmy o to, aby do roku 2011 każdy możliwy składnik miał certyfikat sprawiedliwego handlu w Europie i to samo osiągnęliśmy do roku 2014 w Stanach Zjednoczonych.

Trend ten wciąż przybiera na sile w światowym rolnictwie. Sprawiedliwy handel jest ważny, ponieważ zapewnia sprawiedliwe ceny za produkty drobnych hodowców w obliczu wzrostu, który może z łatwością usunąć ich z rynku. Jest to świetna wiadomość dla nich, ich rodzin i ich społeczności. Lecz także dla nas (i dla Ciebie), ponieważ możemy korzystać z ich nadzwyczajnych składników przy produkcji naszych lodów.

Ale sprawiedliwy handel to coś więcej. Łączony dobrobyt – idea, wedle której Ci, którzy osiągnęli sukces, powinni starać się ulepszać świat wokół siebie – jest jedną z podstawowych zasad firmy Ben & Jerry's. Sprawiedliwy handel wprowadza tę ideę w życie. Wszyscy hodowcy w systemie sprawiedliwego handlu zgadzają się na korzystanie z praktyk hodowlanych przyjaznych dla środowiska, wprowadzanie sprawiedliwych standardów pracy i inwestowanie w swoje społeczności. Dodatkową korzyścią ze społecznie sprawiedliwego handlu jest większa suma pieniędzy płacona oprócz sprawiedliwej zapłaty, którą otrzymują hodowcy i która pomaga w realizacji tych inwestycji.

Składniki z certyfikatem sprawiedliwego handlu

Zaopatrujemy się w pięć składników z certyfikatem sprawiedliwego handlu. W roku 2017 firma Ben & Jerry’s zapłaciła 12,671,418.88 zł w dodatkach społecznych naszym drobnym hodowcom i spółdzielniom hodowców na całym świecie.

Cukier

5,965,962.41 zł w dodatkach społecznych

Photo of Sugar Cane

Pozyskujemy nasz słodki cukier z certyfikatem sprawiedliwego handlu od różnych drobnych hodowców, także od członków stowarzyszenia Belize Sugar Farmers' Association. Belize stało się globalnym wzorem do naśladowania w produkcji cukru. Nawet 85% populacji w niektórych wiejskich rejonach kraju polega na branży cukrowniczej, dlatego też inwestycje wykorzystujące dodatki społeczne są tak ważne. Na przykład: nowo wdrożone alternatywne praktyki ochrony przed szkodnikami pomogły ocalić zbiory trzciny cukrowej stowarzyszenia i znacznie obniżyć stosowanie szkodliwych pestycydów.

Photo of Cocoa Beans

Kakao

5,584,803.91 zł w dodatkach społecznych

Wszystkie te pyszne kawałki czekolady nie trafiają do naszych lodów przez przypadek. Pracujemy z hodowcami kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej, którzy produkują około 40% kakao na świecie (niestety większość z upraw nie podlega zasadom sprawiedliwego handlu). Dodatki społeczne pozwoliły jednej ze spółdzielni zbudować nową klinikę, zatrudnić pielęgniarkę, zainstalować panele słoneczne i zakupić pompę wody. Pozyskujemy kakao z certyfikatem sprawiedliwego handlu także od producentów z Ghany, którzy zainwestowali w wiejskie szkoły i stypendia dla dzieci.

Wanilia

834,447.06 zł w dodatkach społecznych

Photo of Vanilla Beans

Wanilia jest niezbędnym składnikiem do dziesiątków naszych ulubionych smaków. Mimo że większość wanilii na świecie uprawia się na Madagaskarze, wielu tamtejszych hodowców z trudem wiąże koniec z końcem. Jak zaobserwowaliśmy na całym świecie – gdy upadają gospodarstwa hodowlane, wkrótce po nich przychodzi czas na społeczności. Ceny zgodne z zasadami sprawiedliwego handlu pomagają w przerwaniu tego cyklu. Jedna z madagaskarskich spółdzielni, z którymi pracujemy, wykorzystała swoje dodatki społeczne na stworzenie rehabilitacyjnego centrum medycznego, naprawę szkoły i budowę biura. Pracujemy także z hodowcami wanilii stosującymi zasady sprawiedliwego handlu w Ugandzie, którzy zaczęli tworzyć niezależne sieci poprawiające ich zrównoważony rozwój i pomagające utrzymać ich styl życia.

Photo of Coffee Beans

Kawa

164,424.45 zł w dodatkach społecznych

Spółdzielnia Huatusco Coffee w Meksyku zaopatruje nas w dużą część kawy pochodzącej ze sprawiedliwego handlu – od 2010 roku pozyskaliśmy od nich ponad 136 000 kg kawy do naszych smaków. Nasze dodatki społeczne pomagają 1465 hodowcom ze spółdzielni oraz ich rodzinom i społecznościom na wiele sposobów. Przyczyniły się do zbudowania centrum medycznego, biblioteki i szkół, rozwoju stypendiów i projektów edukacyjnych oraz produkcji ponad 400 ton kompostu.

Banany

121,971.68 zł w dodatkach społecznych

Photo of Bunches of Bananas

Wszyscy kochamy banany, w związku z czym pozyskaliśmy w roku 2014 ponad 50 ton bananów z certyfikatem sprawiedliwego handlu od Spółdzielni El Guabo w prowincji El Oro w Ekwadorze. Zakup tych bananów pomógł 154 hodowcom ze spółdzielni w ukończeniu różnych kluczowych projektów, takich jak zapewnienie stypendiów miejscowym dzieciom, pomoc dzieciom potrzebującym rehabilitacji i fizjoterapii oraz zadbanie o lepszą dostępność opieki zdrowotnej dla hodowców, robotników i ich rodzin.


Czy świadomość tego, że wszystkie wspaniałe składniki naszych smaków mają certyfikat sprawiedliwego handlu, nie sprawia, że lody Ben ' Jerry&s smakują jeszcze lepiej? Za każdym razem, gdy kupujesz produkt z oznaczeniem FAIRTRADE (zielono-niebieski symbol, który widzisz na każdym z naszych opakowań), pomagasz drobnym hodowcom i ich społecznościom przetrwać i prosperować.