Jeśli się roztopi, będzie za późno.

Konsensus globalnej społeczności naukowej nie może być wyraźniejszy: Na świecie już dostrzegamy fatalne skutki zmian klimatycznych. Czas ucieka i musimy działać, jeżeli chcemy uniknąć jeszcze gorszych konsekwencji.

W odniesieniu do zmian klimatycznych najważniejsza jest sprawiedliwość

Nie ważne, czy chodzi o susze, pożary lasów, rosnący poziom mórz i oceanów czy o coraz silniejsze huragany, prawdziwymi ofiarami ocieplenia planety są nie tylko niedźwiedzie polarne i pokrywy lodowe, ale także – a może przede wszystkim – człowiek.

A jednak efekty zmian klimatycznych nie są odczuwane równomiernie. Okrutna ironia zmian klimatycznych polega na tym, że ludzie z rejonów rozwijających się, którym najtrudniej jest dostosować się do zmian klimatycznych, zapłacą najwyższą cenę za 200 lat uprzemysłowienia i zanieczyszczeń pochodzących z rejonów rozwiniętych. W istocie mamy do czynienia z problem sprawiedliwości klimatycznej.

Na szczęście są też dobre wieści

Czasu jest niewiele i zdajemy sobie z tego sprawę, ale na szczęście wiemy, co należy zrobić i dysponujemy odpowiednią technologią. Dzięki odnawialnym źródłom energii takim jak energia wiatrowa lub słoneczna, lepszej efektywności energetycznej w domach i biurach, samochodom elektrycznym i infrastrukturze do ich ładowania oraz regeneratywnemu rolnictwu, które jest w stanie powstrzymać efekt cieplarniany, mamy do dyspozycji wszystko to, co potrzebne jest do działania.

Mamy też globalny ruch młodych ludzi, którzy znudzili się czekaniem, aż dorośli wezmą sprawy w swoje ręce. Członkowie tego ruchu zachęcili miliony ludzi na całym świecie do domagania się zmian.

Zdaniem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) niedopuszczenie do nieodwracalnych zmian klimatycznych i utrzymanie ocieplenia pod progiem 1,5ºC to działania „wymagające dynamicznych, daleko idących i bezprecedensowych modyfikacji we wszystkich aspektach funkcjonowania społeczeństw”. Choć wydaje się to niezwykle trudne, mamy szansę stworzenia gospodarki bazującej na czystej energii.

W szczególności powinniśmy:

 • Emisja dwutlenku węgla powinna mieć swoją cenę
 • Ograniczenie emisji CO2 (czyli wydobycia paliw kopalnych) o nie mniej niż 45% do roku 2030
 • Całkowite przejście na energię odnawialną do roku 2050
 • Całkowite zaprzestanie użycia węgla
 • Pozostawienie paliw kopalnych w ziemi
 • Pełne zaprzestanie wydobycia paliw kopalnych
 • Zaprzestanie wycinki starych lasów tropikalnych
 • Zapewnienie wsparcia i pomocy krajom rozwijającym się
 • Stosowanie praktyk regeneratywnych, które sprawiają, że rolnictwo przestaje być źródłem emisji gazów cieplarnianych i przekształca się w zielone płuca planety

Co to oznacza dla Ben & Jerry’s?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wytwarzanie lodów powoduje wysoką emisję gazów cieplarnianych. Każda pinta lodów, które wytwarzamy, generuje około 1,5 kg gazów cieplarnianych. Przez lata ciężko pracowaliśmy na rzecz ograniczenia emisji na wszystkich poziomach naszego łańcucha dostaw, ale wciąż wiele pozostaje do zrobienia.

Nasza strategia klimatyczna ma charakter długoterminowy. W roku 2018 nasze cele w tej dziedzinie zyskały akceptację Science Based Targets Initiative (SBTI). SBTI pomaga spółkom określać cele zgodne z najnowszymi wynikami badań klimatycznych, tak więc jako społeczność biznesowa możemy aktywnie przyczyniać się do tego, aby ocieplenie nie przekroczyło 1,5ºC. Nasze założenia naukowe (Science Based Targets) obejmują:

 • całkowicie odnawialną energię do roku 2025;
 • 40-procentową redukcję intensywności emisji gazów cieplarnianych do roku 2025;
 • 80-procentową redukcję intensywności emisji gazów cieplarnianych do roku 2050;

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak sobie radzimy, zajrzyj do najnowszego dokumentu Social and Environmental Assessment Report (SEAR).

Podejmij działanie

Jeśli się roztopi, będzie za późno. Dotyczy to zarówno lodów, jak i planety.

Walka z kryzysem klimatycznym nie może być prowadzona tylko przez osoby fizyczne i indywidualne przedsiębiorstwa. Wszyscy musimy zacząć wzywać polityków, aby wspierali jak najszybsze przejście na gospodarkę opartą o czystą energię. Mamy potrzebne narzędzia, musimy wyrazić jedynie chęć ich użycia.

Nasi sprzymierzeńcy

 • Avaaz to globalny ruch sieciowy, który ma na celu wniesienie do procesu podejmowania decyzji na całym świecie politykę wspieraną przez ludzi.

 • The Climate Reality Project to organizacja non-profit specjalizująca się w edukacji w obszarze zmian klimatycznych i propagowaniu czystej energii. Zachęca obywateli do mądrych posunięć, głośnego mówienia o problemie i aktywnych działań ukierunkowanych na wprowadzenie niezbędnych zmian.

 • 350.org to ruch walczący ze zmianami klimatycznymi. Zajmuje się organizowaniem, wzmacnianiem i informowaniem obywateli 188 państw o konieczności wywierania nacisków na liderów, aby na poważnie wzięli się za walkę ze zmianami klimatycznymi i zmierzali w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nazwa organizacji nasuwa na myśl cel polegające na zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery z poziomu 400 części na milion (ppm) do poziomu poniżej 350 ppm.

 • BICEP to koalicja przedsiębiorstw oddana współpracy z twórcami ustaw nad uchwalaniem ważnych rozporządzeń dotyczących energii i klimatu, które umożliwią szybkie przestawienie się na gospodarkę XXI wieku z niską emisją dwutlenku węgla, tworzącą nowe miejsca pracy i stymulującą wzrost ekonomiczny przy jednoczesnej stabilizacji delikatnego klimatu naszej planety.