Zaangażowanie firmy Ben & Jerry's na rzecz przejrzystego łańcucha dostaw kakao

W firmie Ben & Jerry’s zależy nam na robieniu jak najlepszych lodów w jak najprzyjemniejszy sposób. Jednym z najważniejszych składników w produkcji lodów jest kakao. To właśnie ono stanowi podstawę niektórych z najpopularniejszych oferowanych przez nas smaków. Jak się zapewne domyślasz, używamy go sporo. Od paru lat czynimy aktywne starania na rzecz sprawiedliwszej przyszłości rolników uprawiających kakao w naszej sieci. Właśnie dlatego nawiązaliśmy strategiczne partnerstwa z organizacjami Fairtrade i Living Income Accelerator. Właśnie wykonaliśmy kolejny duży krok, łącząc siły z inicjatywą Open Chain autorstwa firmy Tony’s Chocolonely (Tony’s Open Chain) z myślą o dalszej aktywizacji misji polegającej na wykluczeniu współczesnego niewolnictwa w przemyśle czekoladowym. Jednocześnie staramy się pomagać farmerom w zapewnianiu sobie i bliskim godziwego dochodu. 

Ziarna kakao w nowych przysmakach Chocolatey Love A-Fair są pozyskiwane na bazie inicjatywy Tony’s Open Chain, która pomaga firmom podejmować działania ukierunkowane na zakończenie współczesnego niewolnictwa i pracy dzieci w przemyśle czekoladowym. Przyjmując 5 zasad przewodnich Open Chain, spółki zobowiązują się stosować otwarty i przejrzysty łańcuch dostaw i płacić wyższą cenę za zmniejszanie biedy, najważniejszej przyczyny niesprawiedliwości społecznej wśród pracowników na plantacjach kakaowców.  

Ben & Jerry’s wypłaca farmerom premie za ziarna kakao, ściśle współpracując z organizacją Fairtrade i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie godziwych dochodów. Będąc członkiem inicjatywy Open Chain, firma Ben & Jerry’s zdecydowała się wdrożyć 5 zasad przewodnich Tony'ego, co oznacza, iż będzie wypłacać dodatkowe środki przeznaczone na wsparcie przedsięwzięć partnerskich realizowanych na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Z racji tego, że należymy do Open Chain, staliśmy się pierwszym producentem lodów, który pozyskuje możliwe do wyśledzenia kakao przy wykorzystaniu sieci dostaw Open Chain. 

To świetnie, że zaczynamy tę podróż w kierunku segregowanego, możliwego do wyśledzenia kakao. Potrwa ona zapewne parę lat.  

Przejawy niesprawiedliwości na uprawach kakao

Dlaczego kakao jest tak istotne? Po pierwsze jest niezwykle ważnym składnikiem naszych produktów. Po drugie przemysł czekoladowy boryka się ze specyficznymi problemami, które utrudniają rolnikom życie. W Ghanie i na Wybrzeżu Kości słoniowej odnotowuje się obecnie 30 000 przypadków współczesnego niewolnictwa i 1,56 milionów przypadków pracy dzieci w przemyśle czekoladowym. Właśnie dlatego przystąpiliśmy do Open Chain, inicjatywy pomagającej firmom wyeliminować proceder współczesnego niewolnictwa i nielegalnej pracy dzieci w przemyśle czekoladowym w drodze rozwiązania głównego problemu: biedy. 

Przemysł czekoladowy zdominowała niewielka liczba dużych firm czerpiących zyski z utrzymywania cen kakao na jak najniższym poziomie, nie biorąc pod uwagę kosztów, jakie ponoszą farmerzy na plantacjach kakaowców. 60% kakao na całym świecie pochodzi z dwóch państw: Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej. To oznacza, że w dużej mierze wyzysk obserwowany w przemyśle czekoladowym — w formie współczesnego niewolnictwa i pracy dzieci — koncentruje się właśnie tam. Farmerzy, pracujący zwykle na małych polach, zarabiają dziennie tylko 0,78 USD na zbiorach, czyli dużo poniżej progu 2,16–2,49 USD na osobę, na dzień, który to próg oznacza minimalny dochód pozwalający przeżyć w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W związku z tym farmerzy nie mogą się wydostać z błędnego koła biedy, które jest bezpośrednią przyczyną współczesnego niewolnictwa i pracy dzieci w przemyśle czekoladowym.  

Jakie jest rozwiązanie? Należałoby zacząć od płacenia farmerom uczciwej ceny za zbiory. Wtedy zacznie pękać błędne koło biedy, a to – w połączeniu z lepszą produktywnością i odpowiednim coachingiem – stanie się podstawą lepszego zarządzania na farmach i – co za tym idzie – godniejszych zarobków.

Open Chain

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania partnerstwa biznesowego z firmą Tony’s Chocolonely. W pełni podzielamy jej misję ukierunkowaną na wyeliminowanie współczesnego niewolnictwa w przemyśle czekoladowym. Zależy nam na tym, aby pozyskiwać kakao z wykorzystaniem metod określonych w inicjatywie Open Chain. Ziarna kakao, które kupujemy, powinny być możliwe do wyśledzenia i odpowiedzialne pozyskiwane na bazie 5 zasad przewodnich określonych w inicjatywie Open Chain: 

  1. Przejście na ziarna kakao, które można w pełni wyśledzić.   
  2. Wypłata dodatkowych środków za ziarna kakao, aby umożliwić farmerom zarabianie pieniędzy pozwalających na utrzymanie siebie i rodziny.   
  3. Propagowanie skutecznych przedsięwzięć, które zwiększą profesjonalizm, bezpieczeństwo i równowagę pracy farmerów na plantacjach kakaowców. Oznacza to, że farmerzy powinni poczuć się pewnie i spokojnie, jeśli chodzi o strukturalne modyfikacje i eliminację nierówności w łańcuchu dostaw.   
  4. Długoterminowe zaangażowanie na rzecz tego, aby farmerzy czuli się bezpiecznie pod względem zarobków i mieli możliwość inwestowania w swą działalność.   
  5. Prowadzenie praktycznych szkoleń dla farmerów z myślą o zwiększeniu ich produktywności na plantacjach kakaowców, dbaniu o jakość zbiorów i poprawie wiedzy rolniczej na temat zbiorów. 

Uczciwy handel

Od dawna pozyskujemy kakao, cukier, wanilię, banany i ziarna kawy ze świadectwem Fairtrade Certified do naszych lodów. Jak zobaczysz logo Fairtrade na naszych pintach, to będziesz wiedział, że małorolni farmerzy odpowiedzialni za wytworzenie tych składników otrzymali dodatkowe środki pod postacią Fairtrade Premium, a nie tylko regularną cenę zakupu za dostarczone zbiory. W miarę, jak zaczynamy stosować metodologię Open Chain, nasze zaangażowanie na rzecz Fairtrade nie maleje.

Living Income Accelerator

Warto przypomnieć, że oprócz tego, iż mamy świadectwo Fairtrade Certified, współpracujemy z partnerami w Fairtrade na rzecz zapewniania producentom składników minimalnego, pozwalającego w miarę normalnie żyć dochodu, a także stosujemy bazującą na konkretnych projektach inicjatywę o nazwie Living Income Accelerator.  W roku 2020 staliśmy się pierwszym wytwórcą lodów, który wypłaca minimalny, pozwalający żyć dochód farmerom pracującym na plantacjach kakaowców, za kakao wykorzystywane do produkcji lodów o smaku czekoladowym. Oznacza to, że wypłacamy farmerom dodatkowe pieniądze oprócz środków przekazywanych w ramach Fairtrade. Zależy nam na zamknięciu luki wynikającej z niegodziwych zarobków. Chcemy, żeby farmerzy mogli inwestować w działalność rolniczą i swoje gospodarstwa domowe.

Sedno sprawy

W firmie Ben & Jerry’s stosujemy model biznesowy oparty na wspólnej rentowności. Uważamy, że każda osoba uczestnicząca w procesie wytwarzania naszych smaków powinna odnosić korzyści z relacji z naszą spółką. Staramy się, aby podstawowym składnikiem wszystkich naszych produktów była „sprawiedliwość”. Z przyjemnością dodajemy metodologię Open Chain to innych sposobów, w jakie urzeczywistniamy nasz model biznesowy w praktyce. Bardzo nam zależy na wyeliminowaniu w przemyśle czekoladowym współczesnego niewolnictwa i nielegalnej pracy dzieci.